Overige diensten

Savitas staat geregistreerd bij de beroepsvereniging LVSC als gecertificeerd coach en erkend organisatiebegeleider. Vanuit een gedegen begeleidingskundige achtergrond, ondersteunen we organisaties en leidinggevenden o.a. bij het optimaliseren van de sociale (team)processen.

Organisatieadvies

o.a.:

  • Organisatiepatronen en Cultuur
  • Communicatie en Gedrag
  • Intervisie en Supervisie

Organisatiepatronen en Cultuur

Created with Sketch.

Waar mensen werken, worden voortdurend (onbewust) gewoontes en overtuigingen overgedragen.
Dit kan ook contraproductief gaan werken als de omgeving steeds verandert en er een ander beroep op de werknemers wordt gedaan. Als werkgever of leidinggevende kun je verstrikt raken in deze organisatiepatronen en eenvoudig blinde vlekken creëren.

Wil je hier meer zicht en grip op krijgen? Dan helpen we je graag verder.

Hoe?
We starten met een oriënterend gesprek op de betreffende locatie. In dit gesprek komen de 'ervaren belemmeringen' vanuit het perspectief van opdrachtgever (u dus) aan bod. Daarna wordt een wenselijk toekomstscenario geformuleerd. 
Op basis van dit gesprek wordt een voorstel opgesteld voor een praktijkonderzoek: een onderzoek in de dagelijkse praktijk. 
Denk hier onder andere aan: 

  • interviews met mensen uit diverse geledingen
  • analyse van beleidsdocumenten
  • observaties. 


Op het eind ontvangt u een uitgebreide rapportage (organisatieportret) en aanbevelingen om tot een wenselijk toekomstscenario te komen. Kortom: inzicht en handvatten om verder in ontwikkeling te komen als organisatie! 

Training 'Communicatie en Gedrag'

Created with Sketch.

In elke organisatie vinden er voortdurend interacties plaats tussen mensen. De kwaliteit van deze interacties is bepalend voor de successen en werksfeer van de organisatie.
Medewerkers, leidinggevenden, klanten en cliënten wisselen, op allerlei niveaus, voortdurend informatie met elkaar uit. Doordat ieder dit vanuit zijn/haar eigen ‘werkelijkheid’ en met een ‘eigen stijl’ doet, leidt dit wel eens tot verstoringen in de communicatie. De kans is reëel dat men dan uit verbinding raakt en het luisteren naar elkaar steeds moeilijker wordt.

Hoe?

We trainen mensen in effectieve gespreksvoering. Daarbij geven we inzicht in eigen communicatiepatronen en in die van 'de ander. Dit vraagt om een deskundige analyse van gedrag- en communicatiestijlen. Een grondige analyse kan veel inzicht opleveren en nieuw gedrag mogelijk maken. 

Door regelmatig aandacht te besteden aan de kwaliteit van de communicatie in jouw organisatie houd je mensen met elkaar verbonden.

Intervisie en Supervisie

Created with Sketch.

Twee effectieve begeleidingsvormen om het beroepsmatig functioneren te verbeteren zijn intervisie en supervisie. In veel sectoren worden deze begeleidingsvormen ingezet om de professionaliteit van medewerkers (of studenten) te versterken en te borgen. 


Hoewel deze vormen regelmatig met elkaar worden verwisseld, is er verschil tussen beiden:

  • Intervisie: kan begeleid en zonder begeleiding en vindt plaats in groepen. 
  • Supervisie: is altijd begeleid (door supervisor) en kan zowel in groepen als individueel plaatsvinden


Daarnaast kan intervisie vaak korter duren terwijl een supervisie-traject minimaal 10 bijeenkomsten van circa 1,5 uur omvat. Bij intervisie ligt vaak de nadruk op het direct toepasbaar (anders) handelen in de beroepspraktijk. Dit komt bij supervisie ook aan de orde maar gaat de inbrenger (supervisant) dieper in op oorsprong van zijn/haar professioneel handelen. Hierdoor ontstaat vaak een diepere leerervaring.

Hoe?


Savitas Coaching en Advies begeleidt groepen (en individuen) uit verschillende sectoren bij intervisie en supervisie. Via een kennismakingsgesprek en oriëntatie op de ontwikkelvraag komen we tot de juiste begeleidingsvorm: Intervisie of Supervisie.

DISC gedragsanalyse

Door onze DISC certificering kunnen wij zowel op individueel als teamniveau rapportage opstellen waarmee je zicht krijgt op de verschillende gedrag- en communicatiestijlen in de organisatie.